Gençlik Dairesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin'de, gençlerin serbest zamanlarını, sosyal ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlayan, gençlerle çalışan tek dairedir.